Thursday, 07/07/2022 - 23:29|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717

Liên đội trường TH Lê Quý Đôn tổ chức buổi truyền thông thay đổi hành vi về nước sạch – vệ sinh và phòng chống Covid – 19