Wednesday, 20/10/2021 - 11:17|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Tài liêu tập huấn Modun 3 Tin học THCS
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn SGK Tin 6 (Kết nối...) năm 2021
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 78 lượt tải | 0 file đính kèm
   Tài liệu tham khảo hỗ trợ các thầy cô liên quan đến môn Tin học 6 (triển khai từ năm học 2021-2022)--------------------Tài liệu: Chọn ở đây-----------------Fanpage (diễn đàn trao đổi) về sách SKG Tin hoc 6 
 • SGV Tin học quyển 4 - mới
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 354 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tham khảo, định hướng
 • SGV Tin học quyển 2 - mới
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 371 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tham khảo, định hướng
 • SGV Tin học quyển 3 - mới
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 399 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tham khảo, định hướng
 • SGV Tin học quyển 1 - mới
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 407 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tham khảo, đình hướng