Wednesday, 20/10/2021 - 11:40|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tư vấn nghề cho thanh thiếu niên
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giúp con hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 348 lượt tải | 1 file đính kèm