Friday, 08/07/2022 - 00:24|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Bài tập hướng nghiệp_tham khảo
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ tay tra cứu nghề nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tư vấn nghề cho thanh thiếu niên
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho nhóm lớn học sinh cấp trung học cơ sở
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • tài liệu bổ sung SGV giáo dục hướng nghiệp 9
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giúp con hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 421 lượt tải | 1 file đính kèm