Thursday, 07/07/2022 - 23:12|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Chương trình tổng thể
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 477 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn ngữ văn
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 487 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Toán
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 516 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình GDCD
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 521 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình KHTN-XH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 462 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình Lịch sử và Địa lý TH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 503 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình Lịch sử và Địa lý THCS
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 453 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Lịch sử
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 427 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Địa lý
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 417 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Khoa học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 444 lượt tải | 1 file đính kèm
 • chương trình Khoa học tự nhiên
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 458 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Hóa học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 412 lượt tải | 1 file đính kèm