Wednesday, 20/10/2021 - 10:15|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Chương trình tổng thể
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 391 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn ngữ văn
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 394 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Toán
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 421 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình GDCD
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 405 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình KHTN-XH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 374 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình Lịch sử và Địa lý TH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 410 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình Lịch sử và Địa lý THCS
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 366 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Lịch sử
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 341 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Địa lý
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 331 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Khoa học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 350 lượt tải | 1 file đính kèm
 • chương trình Khoa học tự nhiên
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 377 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Hóa học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 331 lượt tải | 1 file đính kèm