Wednesday, 20/10/2021 - 10:54|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tư vấn nghề cho thanh thiếu niên
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liêu tập huấn Modun 3 Tin học THCS
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn SGK Tin 6 (Kết nối...) năm 2021
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 78 lượt tải | 0 file đính kèm
   Tài liệu tham khảo hỗ trợ các thầy cô liên quan đến môn Tin học 6 (triển khai từ năm học 2021-2022)--------------------Tài liệu: Chọn ở đây-----------------Fanpage (diễn đàn trao đổi) về sách SKG Tin hoc 6 
 • Chương trình tổng thể
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 391 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn ngữ văn
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 394 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Toán
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 421 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình GDCD
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 405 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình KHTN-XH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 374 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình Lịch sử và Địa lý TH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 410 lượt tải | 1 file đính kèm