Thursday, 07/07/2022 - 23:38|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Bài tập hướng nghiệp_tham khảo
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ tay tra cứu nghề nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tư vấn nghề cho thanh thiếu niên
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liêu tập huấn Modun 3 Tin học THCS
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn SGK Tin 6 (Kết nối...) năm 2021
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 165 lượt tải | 0 file đính kèm
   Tài liệu tham khảo hỗ trợ các thầy cô liên quan đến môn Tin học 6 (triển khai từ năm học 2021-2022)--------------------Tài liệu: Chọn ở đây-----------------Fanpage (diễn đàn trao đổi) về sách SKG Tin hoc 6 
 • Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho nhóm lớn học sinh cấp trung học cơ sở
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • tài liệu bổ sung SGV giáo dục hướng nghiệp 9
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình tổng thể
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 477 lượt tải | 1 file đính kèm