Saturday, 15/08/2020 - 17:37|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
 • Chương trình tổng thể
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn ngữ văn
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 246 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Toán
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 240 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình GDCD
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 207 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình KHTN-XH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 229 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình Lịch sử và Địa lý TH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình Lịch sử và Địa lý THCS
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 230 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Lịch sử
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 187 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Địa lý
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 197 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Khoa học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 210 lượt tải | 1 file đính kèm
 • chương trình Khoa học tự nhiên
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Hóa học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 183 lượt tải | 1 file đính kèm