Thứ tư, 21/10/2020 - 03:01|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
 • Chương trình tổng thể
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 268 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn ngữ văn
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 273 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Toán
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 274 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình GDCD
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 242 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình KHTN-XH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 258 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình Lịch sử và Địa lý TH
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 283 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình Lịch sử và Địa lý THCS
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 260 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Lịch sử
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 222 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Địa lý
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 224 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Khoa học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • chương trình Khoa học tự nhiên
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 219 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình môn Hóa học
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 217 lượt tải | 1 file đính kèm