Thứ tư, 21/10/2020 - 02:54|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục chỉnh sửa văn bằng TN THCS do Trưởng phòng GDĐT cấp. Bộ GDĐT

Trường, Phòng GDĐT

Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính cấp xã - Lĩnh vực giáo dục Bộ GDĐT

UBND xã

Thủ tục hành chính
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Bộ GDĐT
 Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông
Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Bộ GDĐT

Cơ sở giáo dục phổ thông

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục hành chính cấp huyện - Giáo dục và đào tạo Bộ GDĐT

PGDĐT

Thủ tục hành chính