Thứ tư, 23/09/2020 - 15:40|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
 • Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 223 lượt tải | 1 file đính kèm
  Các dơn vị thực hiện công khai theo TT 36/2017 kèm theo công khai tài chính theo các biểu mẩu quy định tại Thông tư này.
 • Các biểu mẫu công khai tài chính kèm theo Thông tư 61/2017
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
  Các biểu mẫu file Word để các đơn vị tham khảo, báo cáo.
 • Bộ biểu mẫu công khai Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 319 lượt tải | 1 file đính kèm
  Biểu mẫu 01: Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học ……Biểu mẫu 02: Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học ……Biểu mẫu 03: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học ......Biểu mẫu ...
 • Thông tư 36/2017 của Bộ GD&ĐT quy định công khai đối với cơ sở giáo dục
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông tư 36/2017 ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT quy định công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân (có hiệu lực và thay thế Thông tư 09/2009 từ tháng 02 năm 2018)