Thursday, 07/07/2022 - 23:39|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Nguyễn Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán viên
  • Email:
   hiennt11@quangnam.gov.vn