Thứ tư, 23/09/2020 - 15:23|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
 • Đậu Thị Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0367427822
  • Email:
   luyentramy@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0235-3604-222
  • Email:
   tungn641@gmail.com