Thursday, 30/06/2022 - 04:19|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Nguyễn Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983115025
  • Email:
   tunt1@quangnam.gov.vn
 • Phan Ngọc Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986070751
  • Email:
   nampn1@quangnam.gov.vn
 • Đậu Thị Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0367427822
  • Email:
   luyendt@quangnam.gov.vn