Wednesday, 16/10/2019 - 03:57|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC TRÀ MY - QUẢNG NAM - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
25/06/2018
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/06/2018
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/10/2013
Ngày hiệu lực:
16/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2013
Ngày hiệu lực:
15/11/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực