Sunday, 31/05/2020 - 10:18|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/08/2004
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực