Friday, 03/07/2020 - 17:57|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
03/08/2018
Ngày hiệu lực:
18/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/10/2013
Ngày hiệu lực:
16/12/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2013
Ngày hiệu lực:
15/11/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực