Thursday, 28/05/2020 - 14:44|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
05/08/2019
Ngày hiệu lực:
05/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực