Thursday, 28/05/2020 - 18:37|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực