Thursday, 07/07/2022 - 23:05|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
01/06/2021
Ngày hiệu lực:
01/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tùy tình hình thực tế, Phòng GDĐT sẽ điều chỉnh cho phù hợp và thông báo đến các đơn vị để thực hiện.

Đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày ban hành:
29/04/2021
Ngày hiệu lực:
01/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/03/2021
Ngày hiệu lực:
01/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực