Sunday, 31/05/2020 - 10:39|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày hiệu lực:
01/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày hiệu lực:
01/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực