Thursday, 28/05/2020 - 15:02|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
29/08/2018
Ngày hiệu lực:
01/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/07/2018
Ngày hiệu lực:
30/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/07/2018
Ngày hiệu lực:
03/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/05/2018
Ngày hiệu lực:
01/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực