Wednesday, 16/10/2019 - 05:23|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC TRÀ MY - QUẢNG NAM - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/11/2018
Ngày hiệu lực:
01/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày hiệu lực:
01/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/09/2018
Ngày hiệu lực:
01/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực