Wednesday, 20/10/2021 - 12:04|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
30/11/2020
Ngày hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2020
Ngày hiệu lực:
01/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2020
Ngày hiệu lực:
01/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày hiệu lực:
01/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực