Wednesday, 23/09/2020 - 15:26|
ĐC: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
16/05/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực