Friday, 23/08/2019 - 12:16|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC TRÀ MY - QUẢNG NAM - ĐT: 02353.604 222
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
16/04/2008
Ngày hiệu lực:
29/04/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực